Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Specjalista

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Opole

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 117471

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


- bariery architektoniczne- brak windy,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.


 

Zakres zadań

 • przygotowuje, nadzoruje, rozlicza roboty budowlane związane z budową, modernizacją i remontami obiektów budowlanych zaplecza technicznego Oddziału,
 • przygotowuje plany i określa koszty budowy, modernizacji i remontów obiektów zaplecza technicznego Oddziału,
 • ocenia stan techniczny obiektów budowlanych zaplecza technicznego Oddziału,
 • przygotowuje dokumentacje techniczne, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych na budowy, modernizacje i remonty obiektów budowlanych zapleczy technicznych Oddziału,
 • prowadzi książki obiektów budowlanych zaplecza technicznego Oddziału,
 • przejmuje obiekty budowlane na wykupionych nieruchomościach na cele inwestycyjne,
 • prowadzi sprawy podatków od nieruchomości będących w zarządzie Oddziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania przedmiarów i kosztorysowania robót remontowo-budowlanych oraz zarządzania i administrowania budynkami i obiektami budowlanymi kubaturowymi.
 • uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie budownictwa ogólnego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza w zakresie prowadzenia procesu budowlanego,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, umiejętności w zakresie sporządzania kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót budowlanych oraz specyfikacji technicznej,
 • wiedza w zakresie zarządzania i administrowania budynkami i obiektami budowlanymi kubaturowymi,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych.


Pozostałe oferty pracy w firmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 14-03-2023
Wyświetleń: 111